Conditions

  1. ForumHulp behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen, u krijgt hiervan 30 dagen van te voren bericht.
  2. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van ForumHulp, heeft ForumHulp het recht de Server uit te schakelen. In geval van een betalingsachterstand schakelt ForumHulp een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden
  3. U verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande Copyright. U zult niets naar de server uploaden waarvan u niet zeker bent dat u het copyright bezit.
  4. ForumHulp mag alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. ForumHulp neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de Server. Cliënt is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn zulks ter beoordeling van ForumHulp. Een Webcam, Warez sites, Mp3 sites en/of andere sites met illegale software zijn NOOIT toegestaan.
  5. Cliënt verklaart ForumHulp niet verantwoordelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit activiteiten van cliënt, en verplicht zich ForumHulp direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van deze overeenkomst.
  6. Cliënt verklaart ForumHulp nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de server en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen. ForumHulp verplicht zich zijn Netwerk up to date te houden om technische of andere storingen zo veel mogelijk te beperken
  7. ForumHulp staat het versturen van ongevraagde email niet toe (het zogenaamde SPAMMING). Mocht ForumHulp klachten ontvangen over SPAMMING door cliënt,dan zal ForumHulp zonder vorm van bericht de server uitschakelen, en de bestanden van cliënt van zijn server verwijderen. Zie hiervoor ons spambeleid.
  8. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de ForumHulp servers is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van ForumHulp.
  9. Cliënt betaalt het tarief voor een server op het Internet per jaar, steeds binnen 14 dagen na ontvangst van een factuur. Bij niet tijdige betaling wordt herinneringskosten in rekening gebracht. In geval van niet tijdige betaling vervallen alle rechten op de geregistreerde domeinnaam en zal de domeinnaam en het hostingaccount vervolgens door ForumHulp zonder bericht vooraf, worden opgeheven. Tevens zal het hostingaccount met bijbehorende data van de server worden verwijderd.
  10. Cliënt gaat deze overeenkomst met ForumHulp aan voor tenminste 12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Domaincheck

Check the availability of your desired domain

  

Contact

ForumHulp.com T +31 6 1529 63 19
J. Vermeerstraat 13 info@forumhulp.com
6464 BZ Kerkrade

Search

cron