cPanel documentation

cPanel Verklarende Woordenlijst

In dit document worden de meest voorkomende functies en termen van cPanel uitgelegd. Door midel van onderstaande letters kunt u snel navigeren door onderstaande verklarende woordenlijst.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W |Account: Een record voor het verkrijgen van toegang tot geprivatiseerde informatie. Bijvoorbeeld: met uw cPanel account kunt u uw website beheren. In cPanel komen andere exemplaren van de term "account" voor in email en FTP.

Account Niveau Filtering: Een regel die bepaalt waar de e-mail afgeleverd bij een domein hoofd e-mailaccount en die voldoet aan bepaalde criteria zullen worden afgeleverd. Zie ook filter.

Addon domein: Een extra domeinnaam die is gekoppeld aan uw cPanel account. Elk addon domein wordt opgeslagen in een eigen map die u kunt configureren. Hiermee kunt u meerdere domeinen beheren vanaf een enkel cPanel account. Addon domeinen moeten worden geregistreerd bij een domeinnamen registrar om te werken.

Analog: Een programma met informatie over de bezoekers van uw website in zowel grafisch als statistische weergaven. Meer informatie over analog is op haar website te vinden: http://www.analog.cx/.

Anonieme FTP: Een proces waarbij bezoekers zonder FTP accounts bestanden kunnen uploaden en downloaden van en naar uw site. Hoewel het beveiligings risico's met zich meebrengt, kan anonieme FTP handig zijn als u bestanden openbaar wilt maken voor het downloaden. Bij het instellen van anonieme FTP, is het belangrijk om vertrouwelijke gegevens te beschermen door machtigingen voor bestanden en map machtigingen te wijzigen.

Apache: Een programma dat verzoeken van webbrowsers ontvangt. Vervolgens reageert door webpagina's aan te bieden aan de browsers; daarom wordt deze aangeroepen als webserver software.

Apache-handler: Een middel om de Apache software te vertellen hoe een bepaald type bestand verwerkt moet worden. Standaard verwerkt Apache alleen bepaalde bestandstypen, als u cPanel gebruikt, kunt u Apache-handlers voor andere bestandstypen configureren. Zie voor meer informatie de Apache handler documentatie.

Authenticatie: Een proces voor het bevestigen van de identiteit van iemand met wie u gevoelige informatie wilt delen. Op het web vereist verificatie meestal een set van een gebruikersnaam en een wachtwoord of een openbaar en persoonlijk sleutel paar.

Automatische beantwoorder: Een voorziening van cPanel waarmee u inkomende e-mail automatisch kunt laten beantwoorden. Deze functie is handig voor het bevestigen van de ontvangst van e-mail, of om correspondenten te informeren dat de geadresseerde niet beschikbaar is (bijvoorbeeld, terwijl u op vakantie bent).

AWStats (Advanced Web Statistics): Een programma met informatie over de bezoekers van uw website in zowel grafisch als statistische weergaven. Meer informatie over AWStats is op haar website te vinden: http://awstats.sourceforge.net/.

Backscatter: Geweigerde e-mail berichten (of mislukte bezorging status meldingen) verzonden ten onrechte naar een domein waarvan de naam als afzender van ongewenste e-mail zijn vervalst. Met behulp van de SPF op uw email-server moet backscatter verminderen.

Backup: Een kopie van uw website bestanden, mappen, databases en e-mailadres configuraties. Een backup van uw website op uw computer opslaan, is een verstandige maatregel.

Bandbreedte: De hoeveelheid gegevens overgebracht naar en van een web server. Telkens wanneer een bezoeker een bestand (of het nu een webpagina, afbeelding, video of Audio-bestand is), moet dat bestand naar de bezoekers computer worden overgebracht. Bandbreedte is de totale grootte van al deze bestanden die naar uw bezoekers computers zijn overgebracht. Belangrijk is om bandbreedte gebruik bij te houden omdat het wordt beperkt door de webhosts.

Banners: Afbeeldingen die worden weer gegeven op een website, vaak als advertenties boven of onder aan een pagina. Vaak, wisselen banners met elke opeenvolgende bezoek aan een pagina.

Bezoeker: Een persoon die uw website bekijkt.

BoxTrapper: een toepassing die is opgenomen met het cPanel ongewenste e-mail filter door te vereisen dat de zogenaamde afzenders reageren op een e-mail verificatie (ook bekend als de vraag en antwoord-verificatie). Alleen wanneer de afzender is gecontroleerd door middel van het antwoord wordt zijn of haar oorspronkelijke e-mailadres geaccepteerd.

BoxTrapper zwarte lijst: Een lijst met e-mailadressen waarvan binnenkomende e-mail automatisch wordt geblokkeerd. cPanel stuurt automatisch een configureerbaar waarschuwings bericht bij ontvangst van email vanaf een adres welke op de zwarte lijst is geplaatst. Zie ook BoxTrapper Lijst negeren en de "witte" lijst.

BoxTrapper lijst negeren: Een lijst met e-mailadressen waarvan binnenkomende e-mail, wordt geblokkeerd. cPanel verzendt geen waarschuwings bericht bij ontvangst van de email vanaf het genegeerde adres. Zie ook BoxTrapper zwarte lijst en de "witte" lijst.

BoxTrapper "witte" lijst: Een lijst met e-mailadressen waarvan binnenkomende e-mail automatisch zal worden aanvaard. Zie ook BoxTrapper Lijst negeren en de zwarte lijst.

Build: Een secundaire versie van cPanel. Builds bestaan in vier typen die zijn, in volgorde van de kleinste naar de meest stabiele EDGE, CURRENT, RELEASE en STABLE. Ga naar de installatie documentatie voor een diepgaande kijk naar elk type build.

Catch-All Address: Het e-mailadres waar cPanel een e-mailbericht naar toe stuurt die is verzonden naar e-mail accounts die niet bestaan op uw domein. Ook wel een Standaard adres genoemd.

CGI (Common Gateway Interface): Een protocol waarmee een web server kan communiceren met scripts en andere software. de cPanel CGI Programma's pagina biedt diverse CGI-scripts waarmee u nuttige functies voor uw website kunt genereren en beheren, zoals een gastenboek, klok, bezoekers teller, aftellen klok en reclame banners.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing): Een routerings methode dat elke Internet-gebruiker aan een vierdelige IP-adres koppelt, elk onderdeel gescheiden door een decimaal getal, gevolgd door een slash (/) en een getal tussen 0 en 32.

CLI (Command Line Interface): Een manier van communiceren met een computer door opdrachten te typen. Op UNIX-systemen, is dit ook vaak een shell genoemd.

Client: Elke toepassing die toegang heeft tot een service op een andere computer. Webbrowsers zoals Internet Explorer kunnen webclients worden genoemd. FTP clients zijn onder andere FileZilla en Cyberduck.

cPAddons: Stukjes software die u op uw website via cPanel installeren kunt. cPAddons bieden nuttige hulp programma's voor uw website. Gangbare voorbeelden zijn bulletin boards, chat-programma's en online winkelwagens.

CPAN (Comprehensive Perl archief Network): De belangrijkste opslag plaats van Perl-modules, stuks van Perl-software. De CPAN bibliotheek (op de locatie http://www.cpan.org) bevat meer dan 12.000 modules, waarvan de meeste gratis zijn. Met cPanel kunt u zoeken naar CPAN en Perl modules om te installeren.

Cron Job: Een opdracht op een server die met regelmatige tussenpozen wordt uitgevoerd. Deze opdrachten worden opgeslagen in een configuratiebestand van UNIX genaamd een Crontab.

CSR (Certificate Signing Request): Een aanvraag die u naar een certificerings instantie voor een certificaat identiteit verzendt. cPanel kan een certificaat aanvraag genereren voor u, maar aangezien autoriteiten met betrekking tot de informatie die zij nodig hebben verschillen, moet u hun vereisten controleren vóór het toepassen van een certificaat.

Directory (map): Een opslag plaats voor bestanden, vergelijkbaar met een bestands map op uw computer. Een map bevat uw website bestanden in beheer van de website.

DNS (Domain Name System): Het onderdeel van het Internet dat als een "telefoonboek, fungeert" converteert leesbare domeinnamen (zoals www.voorbeeld.com) naar computer leesbare adressen (zoals in het IP 208.77.188.166).

Domein: De naam van uw website, die wordt weer gegeven in uw website's URL en uw e-mailadressen. Meestal beschouwd als voorbeeld.com, waarbij "voorbeeld" is bedoeld voor uw domeinnaam.

DomeinSleutels: Een e-mail verificatiemethode die controleerd of dat een bericht daadwerkelijk afkomstig is uit het domein waarvan het beweerd afkomstig te zijn.

DSA (Digital Signature Algorithm): Een methode voor het genereren van openbare en particuliere sleutels voor het coderen van gegevens. Dit algoritme is ontwikkeld door de Amerikaanse overheid.

Entropie banner Manager: Een script in cPanel, waarmee u de roterende banners op uw website kunt beheren.

Entropie zoeken: Een script, opgenomen in cPanel, die een zoekmachine maakt voor uw website.

Fout pagina's: Deze pagina's geven waarschuwings berichten weer wanneer bezoekers tegen problemen aanlopen tijdens een poging toegang te krijgen tot uw site. Met cPanel kunt u de foutberichten die worden weer gegeven voor uw site configureren. Voor een diepgaande kijk naar HTTP-foutcodes, bezoekt u de documentatie van HTTP fout codes.

Filter: In cPanel, een hulp programma waarmee e-mailberichten naar uw voorkeuren worden verwerkt. Bijvoorbeeld een filter kan automatisch ongewenste e-mail verwijderen of e-mailberichten van een opgegeven afzender opslaan in een eigen map. In cPanel, kunnen filters worden toegepast op de belangrijkste e-mailaccount op een domein (Account niveau filtering) of aangepast voor elke afzonderlijke account (Gebruikers niveau filtering).

Forwarders: Een hulp programma waarmee u een kopie van elk e-mailbericht dat u ontvangt, kunt doorsturen naar een ander adres. Als een forwarder is ingesteld, krijgt u nog steeds email op het oorspronkelijke geadresseerde adres. Als u echter een forwarder maakt zonder eerst het oorspronkelijke adres te maken, worden berichten doorgestuurd naar het eind adres zonder verzonden te worden naar het oorspronkelijke adres omdat het niet bestaat.

FrontPage ®: Een Microsoft ® toepassing waarmee u uw webpagina in de WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get) indeling in plaats van HTML code kunt bewerken. cPanel biedt FrontPage extensies, zodat u uw website met behulp van FrontPage kunt publiceren, zodat u het FTP proces kunt overslaan. Met nieuwere versies van FrontPage kunt u de site met behulp van FTP of WebDAV publiceren. Zie de Front Page gebruikers handleiding voor meer informatie over het publiceren.

FTP (File Transfer Protocol): Een methode van overdracht van bestanden van de ene computer naar de andere. cPanel is uitgerust met een FTP-server die kan worden geconfigureerd in uw voorkeur. Een FTP-client moet worden geïnstalleerd op uw computer om bestanden te verzenden en te ontvangen van de FTP-server. Sommige FTP-clients zijn FileZilla (voor Windows ®, Linux en UNIX) en Cyberduck (voor Mac ®).

FQDN-naam (Fully Qualified Domain Name): Een naam met een unieke identificatie van een domein locatie. Het wordt meestal beschouwd als host.voorbeeld.com. met aan het eind een punt. Voor de toepassing van cPanel, is een punt op het einde niet nodig, maar de domeinnaam moet ten minste 2 punten bevatten.

Gebruiker: Een persoon die een computer gebruikt voor het uitvoeren van sommige doelen.

Geparkeerd Domein: Een tweede domein dat naar het primaire domein verwijst. Wanneer gebruikers toegang proberen te krijgen tot het geparkeerde domein, zien ze uw hoofd website. Bijvoorbeeld http://www.cpanel.net en http://www.cpanel.com gaan naar dezelfde plaats omdat cpanel.com een geparkeerde domein is voor cpanel.net.

GnuPG (GNU Privacy Guard): Gratis coderingssoftware waarmee u een overeenkomende openbare en persoonlijke sleutel kunt genereren. Deze sleutels zijn handig voor bestanden privé houden tijdens de overdracht.

gzip: Een programma die bestanden comprimeert voor een snelle overdracht. De gecomprimeerde bestanden hebben de bestands extensie .gz.

Home Directory: Uw cPanel account hoogste map, waarin alle bestanden en mappen die door websites die worden beheerd via uw account zich bevinden. Bestanden die zijn geplaatst in de basismap zijn niet zichtbaar online, tenzij ze zich bevinden in de public_html map of een submap van public_html.

HotLink: Ook bekend als een "inline link." Een hotlink is een directe koppeling van een bestand (zoals een afbeelding of een video) van uw site die in een andere website wordt ingesloten. Wanneer een andere site uw bestanden insluit, gebruikt deze uw bandbreedte als die bestanden moeten worden verzonden.

.htaccess: Een bestand dat zich bevindt in een specifieke map en configuratiegegevens bevat om toe te passen op alle gegevens in die map. Het .htaccess bestand kan ook verificatie instructies bevatten.

HTML (Hypertext Markup Language): De taal waarin de meeste pagina's op het World Wide Web zijn geschreven.

.htpasswd: Een bestand dat zich in een specifieke map bevindt, vaak buiten de public_html map. Het .htpasswd bestand bevat gecodeerde wachtwoord gegevens die als verificatie zijn ingesteld voor de betreffende map.

HTTP (Hyptertext Transfer Protocol): De methode (protocol) voor gegevens overdracht via het Internet.

IMAP (Internet Message Access Protocol): Samen met POP3, een van de twee meestgebruikte e-mail overdracht methoden. Met IMAP worden e-mail accountgegevens gesynchroniseerd met de mail server op regelmatige basis. Als u zich aanmeldt bij meerdere computers om uw e-mail te controleren, kunt u met IMAP zien welke berichten u hebt bekeken, heeft beantwoord, doorgestuurd, enzovoorts. Met POP3 kunt u deze gegevens niet bekijken.

Index pagina: De pagina die standaard wordt weer gegeven wanneer een bezoeker toegang heeft tot een map van uw website. Als geen index pagina voor de opgegeven map bestaat, ziet de bezoeker een lijst met bestanden in die map, tenzij u de indexering in cPanel uitschakelt. Deze pagina is meestal index.html, index.htm of index.php.

IP (Internet Protocol) adres: een nummer dat een computer identificeert in een netwerk, zodat andere computers deze computer kunnen vinden en er mee communiceren.

Java: Een computer programmeer taal die wordt gebruikt door veel web toepassingen. cPanel gebruikt Java voor de functies SSHTerm en Java Telnet. Deze kleine toepassingen, die in het kader van een webbrowser worden uitgevoerd, worden applets genoemd.

Key (Sleutel): In de cryptografie, wordt een sleutel gebruikt voor het coderen of decoderen van gegevens. Sleutels zijn een belangrijk onderdeel van de codering en beveiliging en moeten op passende wijze worden bewaakt.

Leech: Een bezoeker die van iemand anders het wachtwoord gebruikt voor toegang tot een gebied waarvoor beperkingen gelden van een website. Met cPanel kunt u leeching voorkomen door waarschijnlijke daders te redirecten of met succes aangevallen accounts uit te schakelen.

Legacy: Een term voor een oud software programma of een computer systeem dat nog in gebruik is.

Lokale Host: Een eenvoudige manier om te verwijzen naar de computer waarop u momenteel werkt.

Logboek: Een bestand dat automatisch wordt gemaakt door de server, die uitgevoerde activiteiten door of op de server registreert. Fouten logboeken zijn bijvoorbeeld logboeken met fouten die bezoekers zijn tegen gekomen op uw site.

Mailing lijst: Een lijst met e-mailadressen die leden kunnen gebruiken om te communiceren. Zo'n lijst kan ook worden gebruikt voor het verzenden van e-mailberichten naar een grote groep mensen. cPanel maakt gebruik van een programma, Mailman voor mailing lijst software; voor meer informatie, raadpleegt u de website, http://www.list.org.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) type: Nu ook wel een Internet-mediatype genoemd, dit onderdeel van een bestand geeft het bestandstype aan, zodat de webbrowsers weten hoe het verwerkt moet worden. Met cPanel kunt u opgeven welke toepassing moet worden gebruikt om bestanden met een bepaalde extensie te openen.

MX (Mail eXchanger) Record: Een record die aangeeft waar de e-mail voor een domein naar moet worden verzonden. Als u een email scannen service of aangepaste levering gebruikt, moet u mogelijk de MX-record voor uw domein wijzigen.

MySQL ®: Deze term heeft betrekking op een hulp programma voor het beheer van databases, evenals het type database die het beheert. Deze databases zijn een integraal deel van toepassingen zoals bulletin boards en online winkels. cPanel biedt een geïntegreerde MySQL-interface, alsmede een MySQL-database bewerkings programma genaamd phpMyAdmin.

Nameserver: Een computer met een lijst met domeinnamen en hun overeenkomstige IP-adressen. Deze computers zijn over het Internet verspreid, zodat u kunt zoeken waarin een domein zich bevindt. Nameservers verzamelen gegevens over domeinen na verloop van tijd, dus wijzigingen in de DNS records kunnen een week duren voordat ze alle nameservers op het Internet bereiken (of "doorgeven").

Openbare sleutel: Een teken reeks die een computer gebruikt om gecodeerde berichten die worden ontvangen te coderen of te decoderen. Een openbare sleutel wordt verstrekt aan iemand waaraan u vertrouwelijke informatie wilt verzenden. Normaal gesproken wordt een openbare sleutel geplaatst op een server zodat u toegang kunt krijgen tot die server met codering.

PEAR (PHP Extension and Application Repository): Een opslag plaats van een PHP-code. Met cPanel kunt u PEAR-pakketten zoeken en installeren, die bestaan uit PHP programma's die nuttige functies voor uw website kunnen uitvoeren .

Perl: Perl is bekend om haar vermogen om tekst te verwerken, hierdoor is het een handig taal voor web toepassingen. Perl toepassingen bevinden zich gewoonlijk als .pl, .pm, en .cgi bestanden en vereisen meestel Perl-modules. Perl-modules kunnen binnen cPanel worden geïnstalleerd.

Perl Module: Een stukje software die is geschreven in de taal van Perl. Modules zijn gemeenschappelijke stukjes software die vaak worden hergebruikt. Bijvoorbeeld in plaats van een verzameling functies schrijven om een kalender weer te geven, kunt u simpelweg een kalender module gebruiken.

Persoonlijke sleutel: Een teken reeks die een computer gebruikt om gecodeerde berichten die worden ontvangen te coderen of te decoderen. Coderingen gebruiken een overeenkomend paar sleutels (één openbare, één particuliere) om een geheime code te maken, zodat iedereen die berichten verzonden of ontvangen door de computer de inhoud van die berichten niet kunnen zien zonder toegang tot de persoonlijke sleutel. Een persoonlijke sleutel is een integraal deel van de bescherming van uw vertrouwelijke gegevens en deze dient op passende wijze te worden gewaarborgd.

PHP: Een script computertaal waarin veel op het web gebaseerde toepassingen worden geschreven. PHP toepassingen worden vaak met de volgende bestands extensies gevonden .php, .php4, of .php5. Sommige PHP toepassingen vereisen PEAR pakketten, die in cPanel via de functie PHP PEAR pakketten kunnen worden geïnstalleerd.

PHP-pakket: Een stukje software dat in de PHP-taal is geschreven.

phpMyAdmin: Een grafische toepassing waarmee u MySQL-databases kunt bewerken en beheren via het Internet. De volledige documentatie voor phpMyAdmin kunt vinden op de ontwikkelaars website: http://www.phpmyadmin.net.

POP3 (Post Office Protocol versie 3): Samen met IMAP, een van de twee meestgebruikte e-mail overdracht methoden. POP3 kopieerd gewoon elk bericht van uw e-mailaccount op uw lokale computer. Er wordt geen informatie teruggezonden naar uw e-mailaccount over bericht antwoorden, doorsturen, enzovoort. Als u meerdere computers gebruikt om email te controleren, wordt aanbevolen dat u IMAP in plaats van POP3 gebruikt.

POSIX (Portable Operating System Interface): Een gestandaardiseerde verzameling opdrachten voor het UNIX-besturingssysteem.

Proxy: In het computer gebruik, een computer of een programma dat als een tussenschakel tussen twee andere entiteiten fungeert. Bijvoorbeeld, een proxy-server een ontvangt een verzoek van een client, vindt de aangevraagde bron en stuurt deze terug naar de client. U kunt de cPanel proxy gebruiken om toegang tot uw cPanel interface te krijgen als normale toegang wordt geblokkeerd (bijvoorbeeld van achter een firewall).

public_ftp: De submap zich bevindt zich binnen uw basismap, deze bevat bestanden voor openbare download. Dit is de standaard map voor gebruikers wanneer ze verbinding met uw site maken, via anonieme FTP.

public_html: De submap zich bevindt binnen uw basismap, deze bevat uw website bestanden. De www map is een koppeling naar public_html. Bestanden en mappen binnen de public_html worden weer gegeven via het Internet, tenzij u ze specifiek met een wacht woord beveiligd of met behulp van een .htaccess bestand beschermd.

Redirect: Een functie waarmee u bezoekers die toegang willen tot een URL naar een andere URL kunt verzenden. Met cPanel kunt u tijdelijke of permanente redirects instellen. Redirects zijn handig wanneer u de URL van een pagina op uw website hebt gewijzigd. U kunt een redirect op de oude URL zetten om ervoor te zorgen dat uw bezoekers automatisch worden verzonden naar de nieuwe URL.

Referer: Een webpagina die wordt gekoppeld aan uw site; ook wel een genoemd een "HTTP referer". Deze spelling is de standaard term, maar het is gebaseerd op een spel fout van "referrer."

Root: Specifiek voor UNIX en UNIX-systemen, een computeraccount die wordt gebruikt door een systeembeheerder, dat bestemd is voor volledige bevoegdheden voor het configureren van een computersysteem. Ook wel "superuser".

RSA: Een algoritme voor het genereren van openbare en persoonlijke sleutels bij het verzenden van gecodeerde gegevens tussen een lokale computer en een externe computer. De naam van deze methode is niet een afkorting; het heeft de naam van de drie uitvinders.

SCP (Secure Copy Protocol): Een methode om gecodeerde bestanden over te brengen van de ene computer naar een andere. Met deze methode voorkomt u dat gegevens worden onderschept en gelezen.

Shell: Software waarmee u interactief kunt werken met een computer. Met veel UNIX-shells kunt u opdrachten typen en worden vaak CLI's genoemd of command line interfaces.

Snelkoppeling: Een koppeling naar een toepassing die u kunt openen vanuit een handige locatie, zoals het bureaublad van uw computer.

Spam: Vooral, ongewenste e-mail worden verzonden in bulk, meestal door een geautomatiseerd systeem. Als spam wordt beschouwd als een kostbare overlast voor de ontvanger, bevat cPanel functies zoals SpamAssassin en BoxTrapper om de hoeveelheid ongewenste ontvangen e-mail te verminderen.

SpamAssassin: Een toepassing waarmee u vermoedelijke spam kunt filteren voordat u deze ontvangt. SpamAssassin kan worden geconfigureerd om ongewenste e-mail meer of minder agressief te filteren. Vind meer informatie over SpamAssassin op de website: http://spamassassin.apache.org/.

SPF (Sender Policy Framework): Een functie waarmee een ontvangende server kan controleren of een e-mailbericht werkelijk is verzonden vanuit het domein dat is opgegeven in het veld "vanaf". Met het inschakelen van SPF kunt voorkomen dat uw server antwoorden ontvangt op spam die uw domeinnaam heeft vervalst als onderdeel van het adres van de afzender. SPF werkt alleen als de verzonden en de ontvangen e-mailservers SPF hebben ingeschakeld.

Spoofing: In een e-mailbericht, wordt deze term gebruikt voor de omschrijving van de vervalsing van een domeinnaam als de afzender in de koptekst van een e-mailbericht. SPF maakt het moeilijker voor spammers om uw domein te vervalsen.

SSH (Secure Shell Handler): Een netwerk protocol waarmee een gebruiker zich veilig kan aanmelden bij een externe computer gebruikersaccount. Met cPanel kunt u sleutels maken om uw identiteit te verifiëren tijdens SSH aanmeldingen en cPanel biedt een Java applet voor het verkrijgen van toegang tot SSH via uw webbrowser.

SSL Certificaat: Een elektronisch document (met de bestands extensie .crt) waarmee een openbare sleutel wordt gebonden aan een identiteit die bestaat uit een e-mailadres, bedrijf en locatie. Dit elektronische document is een sleutel in een verificatieproces.

SSL (Secure Sockets Layer) / TLS (Transport Layer Security): TLS is gewoon een recentere versie van SSL. Beide zijn cryptografische regelingen die een beveiligde interactie tussen een webbrowser en een web server toestaan. Alle gevoelige gegevens (creditcard nummers, aanmeldings gegevens, enz.) die worden verzonden via het internet moeten worden beschermd door SSL/TLS. U kunt een SSL certificaat installeren op uw website om uw site te beschermen met SSL/TLS.

Standaard adres: Het e-mailadres waar cPanel een e-mailbericht naar toe stuurt verzonden aan e-mail accounts die niet bestaan op uw domein. Ook wel een Catch All adres genoemd.

Subdomein: Een subsectie van uw website die is ingesteld als een submap in de basismap. Als uw domein voorbeeld.com is, dan zou uw subdomein de URL subdomein.voorbeeld.com weergeven.

Tar: Oorspronkelijk afgeleid van "Tape Archive', een programma dat voor de overdracht of de distributie bestanden plaatst. Bestanden die worden verwerkt door dit programma worden meestal gecomprimeerd, deze worden meestal 'tarballs' genoemd met de bestands extensie .tar. Aan de gangbare, compressie .tar gaat vaak de .gz bestandsextensie vooraf.

Tarball: Een bestand gesorteerd door het tar programma en normaal gesproken gecomprimeerd.

Telnet: Een netwerk protocol waarmee een gebruiker zich kan aanmelden bij een gebruikersaccount van de externe computer op afstand. Telnet is vergelijkbaar met SSH, maar minder veilig. Telnet mag niet worden gebruikt om verbinding te maken met uw website, behalve voor test doeleinden. Aanmeldings gegevens worden verzonden via Telnet als tekst zonder opmaak en kan gemakkelijk worden onderschept.

Thumbnail: Een versie van een afbeeldingsbestand dat wordt verkleind, waardoor een eenvoudige weergave van meerdere afbeeldingen mogelijk wordt gemaakt. cPanel bevat een hulpmiddel genaamd Thumbnailer als onderdeel van de sectie Afbeelding Manager.

Thumbnailer: Een cPanel hulp programma waarmee automatisch de grootte wordt aangepast van alle afbeeldingen in een map. De nieuwe thumbnails zijn opgeslagen in een submap met de naam */thumbnails, waarbij * de bovenliggende map is met de oorspronkelijke afbeeldingen.

URI (Universal Resource Identifier): Op het web is een URI een teken reeks waarmee een website wordt geïdentificeerd. URI wordt vaak gebruikt gelijkwaardig gebruikt met de termen "URL" en "webadres", terwijl er technische verschillen zijn tussen de drie.

URL (Universal Resource Locator): Op het web is een URL een teken reeks waarmee de locatie van een website wordt aangegeven. Aangezien IP-adressen moeilijk zijn te onthouden, worden de URL's in plaats daarvan gebruikt. Het is bijvoorbeeld veel gemakkelijker te onthouden naar http://www.voorbeeld.com dan naar http://208.77.188.166 te gaan. URL wordt vaak gelijkwaardig gebruikt met de termen "URI " en "webadres", terwijl er technische verschillen zijn tussen de drie.

WebBrowser: Een toepassing gebruikt om sites en pagina's op het World Wide Web te bekijken en er interactief mee te werken. Voorbeelden zijn Firefox ®, Internet Explorer ® en Safari ®.

WebDisk: Een functie van cPanel waarin u web bestanden kunt bewerken uw door te slepen en neer te zetten, net als op het besturings systeem van uw lokale computer.

Web Root: De bovenste map van uw website (namelijk public_html of www), waarin alle bestanden en submappen van uw website zich bevinden.

Web Server: Een programma, zoals Apache, welke aanvragen ontvangt van clients (webbrowsers), de aangevraagde webpagina's worden opgehaald, en aangeboden aan deze clients.

Webalizer: Een programma dat verschillende statistieken voor uw website met behulp van tabellen en grafieken weer geeft. De volledige documentatie van Webalizer kunt u vinden op de website: http://www.webalizer.com.

Webmail: Elke toepassing waarmee u toegang heeft tot uw e-mailadres via een webbrowser. Het belangrijkste voordeel van webmail is toegang tot uw e-mailaccount vanaf elke computer die is verbonden met Internet zonder een specifiek e-mailprogramma te installeren of te configureren.

WHM (WebHost Manager ®): Bijbehorende software van cPanel, ontworpen voor web hosts.

www: Voor de toepassing van cPanel, is www een koppeling naar de map die in het bezit is van uw website bestanden namelijk (/public_html).

Domaincheck

Check the availability of your desired domain

  

Mods

 • GDPR

  GDPR
  25 mei is de E-privacy verordening... • Delete orphan attachments

  Delete orphan attachments
  Delete orphan attachments on a cro... • Delete users with zero posts

  Delete users with zero posts
  Delete users who never posted a me... • Notification manager

  Notification manager
  Hey, always wanted to have control... • Proband

  Proband
  Hey, always wanted to have a famil...Contact

ForumHulp.com T +31 6 1529 63 19
J. Vermeerstraat 13 info@forumhulp.com
6464 BZ Kerkrade

Search

cron
1